Ağaç Kovan

AĞAÇ KOVAN

KUR’AN-I KERİM’de Arılar ve Bal

NAHL SURESİ 68-69

 

“Rabbin bal arısına şöyle vahyetti “Dağlardan, ağaç­lardan ve kurdukları çardaklardan’ evler edin.”

“Sonra meyvelerin her türünden ye ve Rabbi’nİn yolla­rında boyun eğerek’ yürü”! Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, ondan insanlar İçin şifa vardır. El­bette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.”

Hadis-i Şerifte Bal

Balın bir ilaç olarak faydası, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadislerinde de nakledilmiştir. Bunlardan bazıları:

Buhari ve Müslim’in Ebu Saîd el-Hudri’den naklettiği bir hadiste: “Bir adam Resulullah’a gelerek şöyle dedi: ‘Kardeşim ishal oldu’, Peygamber şöyle buyurdu: ‘Ona bal içir’, o da gidip, ona bal içirdi, sonra gelip: ‘Ey Allah’ın Resulü ona bal içildim fa­kat ishali daha da arttı’ dedi. Peygamber tekrar ‘git ona bal içir’ buyurdu. Gitti ona bal içirdi ve sonra yine gelerek: ‘Onun ishalini daha da arttırdı’ dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: ‘Allah doğru söyledi, kardeşinin karnı ise yalan söylemektedir; git ona bal içir’. Gitti ona bal içirdi, hemen iyileşti.” (Buhari/tıb: 4,24- Müslim/selâm: 91- Tirmizî/tıb: 31- Ahmed: 3/19, 20,92) – (bk. İbn Kesir’de Tefsiri; Tâc, c.3, s.180-181.)

Ebu Hureyre’den nakledilen bir hadiste Allah’ın Resulü (s) şöyle buyurdu; “Kim her ayda üç sabah bal yalarsa (yerse) ona büyük bir bela-dert isabet etmez.” (İbn Kesir Tefsiri) Cabir’den nakledilen bir hadiste de Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Sizin ilaçlarınızdan herhan­gi birinde fayda varsa şunlardır: Hacamat yaptırmakta veya bal içmekte, yahut hastalığa denk gelen ateşle yakmak; fakat ben ateşle dağlamaktan hoşlanmıyorum.” (Tâc, c.3, s. 180.)

Nebevi tıb’da, birçok ağır hastalıklarda balın büyük faydaları olduğu tespit edilmiş­tir. Bu da Kur’an’ı ve Peygamber hadislerini doğrulamaktadır. (bk. İzzet Derveze, et-tefsiru’l-hadis, 4)

“İki şifa veren maddeye gerekli olun (yararlanın) – Bal ve Kur’an.” (İbn Mâce / tıb 7) Biri bedene, diğeri ruha, kalp ve kafaya şifa verir.

“Kim her ay üç sabah yalamak suretiyle bal yerse, birçok belâ (hastalık) ona dokunmaz.” (İbn Mâce / tıb 8)

“Sina (sinameki veya ona benzer bir ot) ve baldan yararlanın. Çünkü bu ikisinde ölümden başka her derde şifa vardır.” (İbn Mâce / tıb 7)

Bir bedevi, Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’e gelerek sordu :                                                              Ya Resûlullah! Tedavi olalım mı?                                                                                                    “Evet, ey Allah’ın kulları! Tedavi olun. Zira Allah ne kadar bir hastalık koymuşsa, mutlaka onun şifasını da koymuştur.” Buyurdu. (Ebû Dâvud/tıb: .1 – Tirmizî/tıb: 2)

Ebû Huzaa’nın babası anlatıyor:                                                                                                  Peygamber (s.a.v) Efendimize sordum, dedim ki: “Duâ edip üflememize, ilâçla tedavi olmamıza, (hastalık ve benzeri) zararlı şeylerden sakınmamıza ne buyurursun? Bunlar ilâhî takdirî geri çevirirler mi?” Peygamber (asv) Efendimiz ona şöyle buyurdu: “Bunlar da Allah’ın kaderi (takdiri)dir.” (Tirmizî/hadisün hasenün)

“Resûlüllah (s.a.v) Efendimizin helva ve bal hoşuna giderdi.” (Buharî/eşribe: 15-tıb: 4)